Thai AirAsia

Posted on Posted in Grow your Strengths & Communication for Success

วันนี้มีความสุขใจที่โค้ชเจนนี่และทีมโค้ชได้รับเกรียติจัดการอบรมให้แก่กลุ่มTalent ของ Thai AirAsia คนที่นี่เก่งสมกับที่เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรจริงๆ

ขอบคุณคุณ ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ที่ได้มาร่วมยินดีและให้กำลังใจน้องๆทุกท่าน
และยินดีกับวันครบรอบ10ปีแห่งองค์กรนี้ของคุณ
ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย
ผู้ผลักดันโครงการแห่งการสร้างความยั่งยืนขององค์กรจากความแข็งแกร่งของคนเก่งทุกๆคนในองค์กรแห่งนี้

Grow your Strengths&
Communication for Success
@Thai AirAsia
16,17 Sep 19

#โค้ชสายแข็ง

Coach Jenny
Miracle Coaching